MIDTSJÆLLANDS MURERKOMPAGNI A/S

Marskvej 27
CVR nummer: 
34 459 940
Branche: 
Virksomhedsform: 
Aktieselskab
Telefon: 
22 261 966
Telefax: 
55 733 965
E-mail: 
post@rudersdal-as.dk
Ansatte: 
20 - 49